Güncelleme Tarihi:29.04.2021

Elektronik İletilere Ait Seçimler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6.maddesinin b bendi gereğince önceden herhangi bir onayınız bulunmadan ticari iletiler gönderilmekte ve sizinle iletişime geçilmektedir. Detaylı bilgi almak ve tercihlerinizi değiştirmek için bize bilgi@fff.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni

Fe&Male Fashion Factory (fff.com.tr) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Demo Talebi ile Beraber

Elektronik Ticaret Sözleşmesinin Kurulması ile Beraber;

Kullanıcı Olmanız Halinde;

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Genel Amaçlar

Demo Talebiniz Kapsamında:

Kullanıcı Olmanız Halinde:

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz fff.com.tr tarafından; site üzerinden işlemleriniz, demo talebiniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin taleplerle veya yaptığınız alışverişleriniz ile beraber, site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma gibi yöntemlerle işlenmektedir.

fff.com.tr olarak kişisel verilerinizi; site üzerindeki demo taleplerinde ve satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; kullanıcı olmanız halinde “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında “Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

fff.com.tr olarak kişisel verilerinizi;

Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu politikanın “iletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle fff.com.tr’a,

haklarına sahipsiniz.

İletişim
Başvurularınızı veri sorumlusu olarak fff.com.tr’nin söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan bilgi@fff.com.tr e-posta adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan ulaşabilirsiniz.